مشخصات فردی
نام:دبیرستان هوشمندنمونه دولتی شهیدثانی
تاریخ تولد:1373
محل سکونت:ایران - گرمسار
مشخصات تماس
ایمیل:www.sanischool.com
تلفن:02324227835
تحصیلات
سطح تحصیلات:دانش آموز
رشته تحصیلی:دبیرستان
محل تحصیل:نمونه دولتی
حرفه
شغل:فرهنگی
محل کار:دبیرستان هوشمند نمونه دولتی شهید ثانی
مهارتها:تعلیم وتربیت
علایق
علایق:علایق فرهنگی ـ ابداعات ـ اختراعات
کتابهای مورد علاقه:مطالعه
ورزشهای مورد علاقه:تمامی رشته های ورزشی